Polish (Poland)English (United Kingdom)

Rodzaje i funkcje drzwi szklanych

Przeznaczenie drzwi szklanych oraz ich funkcje są analogiczne jak w drzwiach tradycyjnych. Mogą być one wykonywane jako wahadłowe, przymykowe, przesuwne, ościeżnicowe i bez- ościeżnicowe. Drzwi szklane znajdują
zastosowanie zarówno jako wejściowe do budynku jak i drzwi wewnątrzlokalowe, do pomieszczeń użyteczności publicznej i do wnętrz mieszkalnych (pokoje, łazienki, garderoby, korytarze). Nie mogą jednak stanowić głównych drzwi wejściowych do mieszkań, a także nie jest możliwe stosowanie ich jako drzwi o zwiększonej odporności na włamanie ani jako drzwi ognioodpornych.

...